Jak zwiększyć zyski z dropshippingu, sklepu internetowego ?

Spis treści

Wszystko pod kontrolą, czyli jak zwiększyć swoje zyski.

Zaczynając prowadzić swoją firmę lub stojąc w obliczu kryzysu, przedsiębiorcy niejednokrotnie zastanawiają się czy ich firma jest dochodowa. Zanim przejdziemy do wyliczeń, warto na wstępie zaznajomić się z kilkoma pojęciami.

 • Przychód – jest to łączna wartość sprzedaży dóbr, usług oraz towaru netto. Należy pamiętać, że w przypadku przychodu należy zapłacić podatek, nawet w sytuacji, gdy nie został on jeszcze uzyskany. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przedsiębiorca wystawia fakturę ale płatność za nią dostaje po na przykład 7 dniach.
 • Dochód – jest to kwota powstała po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania. Z racji, ze dochód jest czystym zyskiem, przychód musi być wyższy od kosztów.
  • Dochód brutto – jest to nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania przed opodatkowaniem.

  • Dochód netto – jest to nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania po uwzględnieniu podatku dochodowego.

 • Koszty uzyskania przychodu – są to wszelkie wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu, mają ścisły związek z prowadzoną działalnością, nie są wydatkami osobistymi przedsiębiorcy, zostały udokumentowane.
 • Obrót – są to wpływy ze sprzedaży towarów lub świadczonych usług, które zostały pomniejszone o należny do zapłacenia podatek dochodowy.
 • Zysk – jest to dodatni wynik finansowy, innymi słowy – przychody przedsiębiorstwa są wyższe, niż koszty ich uzyskania.
 

Nietrudno zgadnąć, że bez zysku przedsiębiorstwo nie istnieje. Chcąc zwiększyć swoje dochody, można między innymi: zmniejszyć koszty, zainwestować w reklamę, budować lojalność z klientami, zbadać konkurencję. Warto również pochylić się bliżej nad zagadnieniami, jakimi są marża oraz narzut. Ich mylne wyliczenie często ma bardzo duży wpływ na zysk przedsiębiorstwa… albo jego brak.

Marża i narzut – czym są i jak je liczyć?

Zarówno marża, jak i narzut dostarczają informacji o zyskowności sprzedaży, nie oznaczają jednakże tego samego.

 • Narzut – jest to określony procent, o który podwyższa się cenę zakupy, w celu ustalenia ceny sprzedaży.
 • Marża – informuje o tym, jaka część ceny sprzedaży stanowi dla przedsiębiorstwa zysk.
 

Zarówno narzut, jak i marża mogą być wyrażone zarówno kwotowo, jak i procentowo. Z tego też powodu, często są ze sobą mylone. Wyrażając zarówno narzut, jak i marżę kwotowo – mają taką samą wartość. Dlatego też, narzut i marżę powinno wyrażać się w procentach. Mówi nam to bowiem więcej o opłacalności sprzedaży danego towaru lub usługi.

 • Marża procentowa = (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena sprzedaży x 100
 • Narzut procentowy = (cena sprzedaży – cena zakupu) / cena zakupu x 100
 

Jaka jest zatem między nimi różnica? Różnica w obliczeniach sprowadza się do tego, że marża procentowa odnosi się do ceny sprzedaży towaru, a narzut – do ceny jego zakupu.

Marża procentowa.

Marża procentowa jest to stosunek zysku ze sprzedaży towaru do ceny jego sprzedaży wyrażony procentowo. Jakie informacje dostarcza marża procentowa? Przede wszystkim – rentowność sprzedaży, to znaczy – jaki procent sprzedaży stanowi zysk przedsiębiorstwa. Mówiąc prościej – marża procentowa pomaga określić, ile przedsiębiorstwo zarabia bądź traci na sprzedaży poszczególnych towarów. Wniosek z pozoru jest prosty – im większa marża, tym większy zysk ze sprzedaży. Czemu „z pozoru”? Ponieważ często lepszym wyjściem jest ustalenie niższej marży na produkty, które sprzedają się w dużych ilościach. Większy bowiem zysk można otrzymać ze sprzedaży tysiąca produktów ze stosunkowo niską marżą, niż pięciu produktów z wyższą marżą. Przedsiębiorstwa, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki, często decydują się na stopniowe podnoszenie marży. Taki zabieg ma na celu zaznajomienie klientów z danym towarem. Z czasem dochodzi do sytuacji, że kupują go nawet wtedy, gdy jego cena minimalnie wzrasta.

Narzut procentowy.

Narzut procentowy jest to stosunek zysku ze sprzedaży towaru lub usługi do ceny jego zakupu wyrażony procentowo. Dodatni narzut procentowy będzie zawsze wyższy od dodatniej marży procentowej, ponieważ przy narzucie zysk dzieli się przez cenę zakupu, a ta powinna być zawsze niższa od ceny sprzedaży, którą to uwzględnia się przy liczeniu marży.

Marża ≠ narzut, czyli o konsekwencjach mylenia tych dwóch pojęć.

Mylenie marży z narzutem może prowadzić do błędnej interpretacji wyników finansowych przedsiębiorstwa. Marża może określić rentowność danego przedsiębiorstwa. Wyliczając ją regularnie, można dowiedzieć się, czy prowadzony biznes jest opłacalny. Ponadto, wiedząc jak obliczyć marżę i znając jej wartość, zyskuje się wiedzę ile towaru należy sprzedać swoim potencjalnym klientom, by uzyskać pożądany zysk. Marża ponadto informuje o tym, które ze sprzedawanych produktów przynoszą największy zysk.

Należy pamiętać, że marża liczona jest od „ostatecznej” ceny produktu, którą zapłacił klient, a narzut – od tej ceny, po której towar został nabyty przez sprzedającego, w tym przypadku – przedsiębiorcę.

Narzut procentowy odgrywa bardzo istotną rolę przy dokonywaniu wyceny towarów i usług. Jeżeli zostanie źle obliczony, może powodować niepotrzebne obniżki cen lub ich zawyżanie. Ponadto, każdy przedsiębiorca powinien potrafić poprawnie używać obu wskaźników. Nieznajomość zarówno marży, jak i narzutu po pierwsze – sprawia, że w finanse firmy wkradają się błędy, po drugie – brak wiedzy stawia firmę w złym świetle przed klientem, po trzecie – nieznajomość pojęcia marży i narzutu może negatywnie wpływać na rozmowy handlowe.

Pamiętaj: Pies przewożony autobusami, tramwajami i trolejbusami musi być trzymany na smyczy, mieć założony kaganiec, a właściciel winien posiadać zaświadczenie o aktualnym szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.

Chcesz szerzyć świadomość na temat akcji społecznej Yellow Dog? Obserwuj nasze profile na Facebooku i Instagramie.