Instagram
PL
Menu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU: WWW.DINGO.COM.PL

(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

DEFINICJE:

Administrator – osoba upoważniona do zapisywania, przetwarzania, przekazywania, modyfikacji i usuwania danych osobowych;

Serwis – www.dingo.com.pl;

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu;

RODO – podstawa prawna o ochronie danych osobowych LINK do USTAWY

 

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Dingo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85 – 461, ul. Ołowiana 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000199932, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 554 24 05 397, REGON: 092909925.

 

1. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu:

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane osobowe w zakresie koniecznym do świadczenia usług i produktów oferowanych w Serwisie. W niniejszej Polityce Prywatności zostały opisane zasady i cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Administratora.

 

2.Cele gromadzenia danych:

2.1. Korzystanie z Newslettera

Dane osobowe osób korzystających z Serwisu poprzez zapisanie się do Newslettera (w tym adres IP lub inne metody identyfikacji, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), niezależnie od ich rejestracji w Serwisie są gromadzone:

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresach informacyjnych, marketingowych, promocyjnych i sprzedaży produktów Administratora

– w celach analitycznych i statystycznych

-w celu poprawy działania Serwisu i doskonalenia świadczonej usługi

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

 

2.2. Rejestracja w Serwisie

Użytkownicy, którzy dokonują rejestracji w Serwisie, samodzielne podają swoje dane osobowe niezbędne do utworzenia i obsługi konta.

Podanie danych w postaci adresu e-mail jest niezbędne do rejestracji konta. W przypadku osób zarejestrowanych dane osobowe są przetwarzane:

– w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie

– w celach analitycznych i statystycznych

– w celu poprawy działania Serwisu i stosowanych funkcjonalności

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

– w celach marketingowych Administratora

Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie dane osobowe innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania obowiązujących przepisów RODO, prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

2.3. Złożenie pytania

Jeśli Użytkownik niezależnie od jego rejestracji w Serwisie zada pytanie Administratorowi dowolną drogą kontaktową, Administrator przetwarza jego dane osobowe w celu:

– informacyjnym i marketingowym

 

2.4. Publikacja treści

Jeśli Użytkownik opublikuje treść na stronach Serwisu np. opinię o produkcie, w której z własnej woli podaje swoje dane osobowe, musi mieć świadomość, że jego dane osobowe będą widoczne, publiczne i mogą zostać wykorzystane do celów niewymienionych w niniejszej Polityce Prywatności. Administrator nie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych tych Użytkowników, którzy dobrowolnie upublicznili swoje dane osobowe.

 

2.5. Pliki cookies i podobne technologie

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które zapisują się na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Dowiedz się więcej o naszej Polityce Cookies TUTAJ.

 

3. Okres przetwarzania danych osobowych:

Czas przetwarzania danych przez Administratora zależy od woli Użytkownika i od obowiązku Administratora do realizacji obowiązków ustawowych. Jeśli Użytkownik zgłosi sprzeciw, dane osobowe są usuwane lub w sposób nieodwracalny anonimizowane, jeśli istnieje uzasadniony interes Administratora do dalszego przechowywania poszczególnych danych.

 

4. Uprawnienia Użytkownika:

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub zastrzec je jako niejawne, kontaktując się z Administratorem przez napisanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@dingo.com.pl

 

5. Odbiorcy danych:

W związku z realizacją zamówień dane osobowe Użytkowników kupujących produkt Administratora zostaną ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemu informatycznego służącego do świadczenia usług internetowych w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych i ulepszania technologii.

 

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu.

 

Zespół Dingo