Kariera

 


CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: sprzedaz@dingo.com.pl lub pocztą na adres: Dingo Sp. z o. o., 85-461 Bydgoszcz, ul. Ołowiana 22 

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z póź. zm.).